Logo
InnovaSea

Målinger som holder vann
Oksygen
Salinitet
Temperatur
Vannstrøm

Strømmåler

Aquadopp Profiler er bransjestandard for strømmålinger. Akustisk dopplerteknologi gir deg mulighet for å måle strøm helt ned til 80 meters dyp. Ved bruk av dopplerteknologi blir nøyaktigheten høy selv med mye begroing, noe som medfører lite vedlikehold.

Sensorteknologi: Akustisk doppler
Maksimalt profileringsdyp: 80 m
Antall måleceller: 3-20
Varianter: 80m, 40m og 10m
Måleparametere: Strømhastighet og retning, temperatur, tilt og trykk

Last ned PDF
Nortek Aquadopp Profiler Strømmåler

Oksygensensor

Optisk sensor med høy kvalitet laget for et tøft miljø med behov for lite vedlikehold.

Sensorteknologi: Optisk
Maks dybde: 50 m
Måleintervall: 0-25 ppm eller 0-200%
Måleparametere: Oksygen og temperatur

Realfish Oksygensensor

Saltsensor (konduktivitetssensor)

Ved å benytte et induktivt måleprinsipp gir denne sensoren markedets mest stabile målinger over tid, samtidig som den krever minimalt med vedlikehold.

Sensorteknologi: Induktiv
Maks dybde: 50 m
Måleintervall: 0-70 ppt
Måleparametere: Salinitet (konduktivitet) og temperatur

Realfish Salinitetssensor